Obchodní podmínky

Milý návštěvníku,

Děkuji za tvou důvěru a zájem o mé služby, která mne velice těší. Produkty tvořím s nadšením, láskou a plným nasazením.  Jsou v nich obsažené moje životní zkušenosti, radosti i strasti, díky kterým jsem mohla vyrůst. Věřím, že je využiješ na maximum a budou pro tebe velikým přínosem. Užitek, který získáváš mými produkty a službami, je pro mne odměnou i oceněním.

Tvým nákupem vstupujeme do vzájemného vztahu, který má svá pravidla.  

Protože žijeme ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání, přečti si prosím pozorně následující text.  Jsou to obchodní podmínky, které chrání tebe i mně v situacích, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Věřím, že se tak nestane, a zůstanete spokojenými partnery.

       Uvedený text si přečtěte pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi.

Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.                              Děkuji 🙂

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt nebo službu, je mojí zákonnou povinností informovat Vás o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

KDO JSEM a KDE MĚ můžete KONTAKTOVAT

Prodávajícím je Ing. Vlasta Křenovská, se sídlem Hvozdec 09, 664 71 Veverská Bitýška, Česká republika,

IČ: 01216155, Zapsána v živnostenském rejstříku ŽÚ Kuřim pod č.j.:MK/14608/15/OŽÚ

Kontaktovat mě můžete:

·         Pro on-line komunikaci na emailové adrese: vlasta(zavináč)vlastakrenovska.cz
·         Pro vyřizování reklamace na emailové adrese: vlasta(zavináč)vlastakrenovska.cz
·         Upřednostňuji online komunikaci, ale v případě potřeby mě můžete kontaktovat na adrese:
          Hvozdec 109, 664 71 Veverská Bítýška, Česká republika
·         Telefonicky na čísle (+420) 773561697

JAK OBCHODUJI

·         Jsem podnikatelka, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty a služby (online vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy) v oblasti v oblastech osobního rozvoje a online podnikání. Více informací o mých produktech a službách se dozvíte v části PRODUKTY/SLUŽBY.

·         Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

·         Smlouvy pro Českou republiku a Slovensko jsou uzavírány v českém jazyce, pro ostatní země v angličtině.

·         Smlouvu s Vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu/služby (např. www.vlastakrenovska.cz, www.zohra.cz, apod.). Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.

·         Prodejní formulář vždy obsahuje informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

·         Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.

·         Důrazně dbám na ochranu Vašich soukromých údajů a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů - blíže čl. 10 OP. Neustále vylepšuji technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abych chránila u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

MÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní (např. www.vlastakrenovska.cz, www.zohra.cz).

Upozorňuji, že mé produkty (online vzdělávací programy, webináře, PDF, knihy) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny mé produkty a služby, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line podnikání a osobního rozvoje jsou pouze návody a doporučení, nejsem jakkoliv odpovědná za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je závislý na celé řadě dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl. 9 OP.

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Způsob platby je uveden v čl. 3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl. 4 OP.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl. 6 OP.

Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy naleznete v čl. 6 a čl. 7 OP.

Samozřejmě si můžete stáhnout formulář odstoupení od smlouvy nebo reklamace.

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Záleží mi na Vaší spokojenosti s mými produkty, poskytuji u vybraných produktů zákazníkům garanci vrácení peněz ve lhůtě do 30 dnů od jejich zakoupení pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl. 8 OP.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr/. Více se dozvíte v čl. 12 OP.

PODROBNOSTI NALEZNETE V MÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, SE MNOU UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

Moje všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout.